Gemeentesecretaris
Affichage pour les mal voyants

Een fundamentele rol De gemeentesecretaris wordt door de raad benoemd. Op functioneel niveau bevindt de secretaris zich aan de top van de gemeentelijke piramide, hij oefent een fundamentele rol uit: hij is de bevoorrechte onderhandelingspartner bij uitstek tussen de politieke overheid en de administratieve diensten.

Hij bereidt de agendapunten van het college en de gemeenteraad voor. Hij stelt de notulen op. Hij is medeondertekenaar voor alle documenten die het bestuur opstelt (briefwisseling, beslissingen van het college en de gemeenteraad, ...). 

Op het vlak van het administratief beheer, zorgt hij voor de voorbereiding en structurering van de ontwerpbesluiten die het college en de gemeenteraad nemen. Hij controleert tevens of de respectievelijke diensten de beslissingen van deze overheidsorganen naar behoren uitvoeren.

Hij is Hoofd van personeel.Thierry Corvilain

Téléphone +32 (0) 10 43 78 13
Fax +32 (0) 10 42 08 59
E-mail contact

Spreekuur : Van maandag tot vrijdag , telkens van 9 tot 12u
Adres : 2 (2e verdieping), Espace du Coeur de Ville
1340 Ottignies

Links naar andere sitesContactFotosPrivacyJuridische nededelingenSitemapNieuwsAgendaDocumentenFeedbackCredits
FR NL EN DE ES
fermer
Nous contacter