Dienst Juridische zaken
Affichage pour les mal voyants

  Dienst Juridische zaken
2 (2 verdieping), Espace du Coeur de Ville
1340 Ottignies
Responsable Catherine de Stexhe
Téléphone +32 (0) 10 43 78 28
Fax +32 (0) 10 43 78 03
E-mail Contact


Responsable Karin Pire
Téléphone +32 (0) 10 43 78 07
Fax +32 (0) 10 43 78 03
Horaires
Maandag 08u30 - 12u30
Dinsdag 08u30 - 12u30
Woensdag 08u30 - 12u30
Donderdag 08u30 - 12u30
Vrijdag 08u30 - 12u30


Bevoegdheden van de Catherine de Stexhe :


 

 •     Gemeenteraad: voorbereiding, convocatie, uitvoering, notuleren, beslissingen van het secretariaat, bijhouden van het register.
 •      Algemene geschillen/rechtspraak: beheer van de dossiers.
 •      Verzekeringen: beheer van alle contracten, schadegevallen aan gebouwen en glas- en recyclagebollen, bepaalde schadegevallen HR.
 •      Brandpreventie: administratieve procedure voor het inspecteren van alle bestaande gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek, inclusief geregistreerde rusthuizen.
 •      Beheer van de mandaten gemeentelijke vertegenwoordigers in de organisaties (VZW, ...).
 •      Beheer van de dossiers van het secretariaat: Gemeenteraad, intercommunales, VZW's, kerkfabrieken.
 •      Conventies voor demonstraties/manifestaties in de openbare ruimte.
 •      Overige: juridische informatie voor de gemeentediensten: juridische adviezen inzake conventies/overeenkomsten, redigeren van conventies en reglementen.
 •      Kerkfabrieken: bijhouden van de ledenlijsten – het adressenboek.
 •      Gemeenteraden en adviesraden - Comité: bijhouden van de ledenlijsten – de adressenboeken.
 •      Register van de rusthuizen
 •      Gemeentelijke reglementen (conflicten)
 

Bevoegdheden van de Karin Pire :

 

 •      Aankoop: beheer van de dossiers inzake de aankoop van onroerende goederen door de stad, in uitvoering van de aanvragen van het College van Burgemeester en schepenen, tot het verlijden van de akten. Indien nodig tevens beheer van de onteigeningsdossiers.
 •      Overdracht: beheer van de dossiers inzake de overdracht van gemeentelijke onroerende goederen: onderhandse procedure, geen openbare verkoop en dit tot het verlijden van de akten.
 •      Bijzondere conventies wat betreft de bestemming van gemeentelijke goederen + werven en gemeentelijke wegen en buurtspoorwegen in samenwerking met de stedenbouwkundige dienst.
 •      Pachtovereenkomsten, te geven of te nemen.
 •      Rooilijnplan: deheer van de toepasselijke ondernemingsdossiers – onteigening, desgevallend, in samenwerking met de stedenbouwkundige dienst en/of de dienst Openbare werken.
 •      Dienst geschillen: hoofdzakelijk het beheer van dossiers die bij de Raad van State werden ingediend: contacten met de advocaten en de betrokken partijen, vergaderingen, ...
 •      Diverse besprekingen inzake de vragen en problemen wat betreft de stad.
 •      Beheer van de standplaatsvergunningen voor taxis.
 •      Register van landmeters en vastgoedagenten.

 

 

Links naar andere sitesContactFotosPrivacyJuridische nededelingenSitemapNieuwsAgendaDocumentenFeedbackCredits
FR NL EN DE ES
fermer
Nous contacter