Algemene informatie
Affichage pour les mal voyants

  Onderhoudswerkzaamheden - Milieu
5, Avenue de Veszprém
1340 Ottignies
Téléphone +32 (0) 10 42 05 60
Fax +32 (0) 10 42 05 79
E-mail ContactHoraires
Maandag 08u30 - 12u30
Dinsdag 08u30 - 12u30
Woensdag 08u30 - 12u30
Donderdag 08u30 - 12u30
Vrijdag 08u30 - 12u30

 

Bevoegdheden


    * Onderhoud van de openbare wegen, trottoirs en aanhorigheden.
    * Onderhoud van de rioleringen.
    * Onderhoud van groene zones en begraafplaatsen.
    * Bloembeplanting van de bloemperken, bloembakken en hangmanden
    * Sneeuwruiming en ijsbestrijding.
    * Meldpunt defecte straatverlichting en versterking van straatverlichting.
    * Sfeerverlichting voor de eindejaarsperiode
    * Openhouden van grachten en afwatering (vergunning(en) en inventariseren).
    * Lijst van bevoegde autoriteiten en overzichtskaart van de gemeentelijke rioleringen.
    * Projectstudie van het wegennet, rioleringen, verbouwingen en indeling van de gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen en groene zones.
    * Werftoezicht tijdens de uitvoering van bovenvermelde projecten.
    * Onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, speelterreinen en gemeentelijke sportterreinen.
    * Verhuur en uitleendienst van materiaal voor feesten en manifestaties.
    * Wekelijkse omhaling van het huisvuil en jaaroverzicht (kalender).
    * Omhaling van grof huisvuil (leegmaken zolder).
    * Inzameling van recyclebaar afval: glasbollen, huis-aan-huisomhaling en speciale inzamelingen.
    * Rivierencontract – Gemeentelijk plan voor de natuurontwikkeling.
    * Diverse aanbevelingen inzake openbare geklasseerde gebouwen en inzake gevolgstudies.
    * Individuele ontwatering en zuivering van afvalwater.
    * Sensibilisering en informatieverstrekking aan het publiek en in de scholen.
    * Feest van de appel.
    * Straatnaamborden (plaatsing)
    * Rattenbestrijding.
    * Groenafval van het (op)snoeien van hagen (omhaling of ter plaatse verhakselen met recycling van het haksel).
    * Onderhoud en reparatie van de brandkranen.
    * Onderhoud van de monumenten en openbare fonteinen.
    * Onderhoud van de waterlopen van 3e categorie en jaarlijks onderzoek van de waterlopen.
    * Bewegwijzeringborden (plaatsing)
    * Wegmarkeringen.
    * Behandeling van de ongevallendossiers op de G.W. (gemeentelijke wegen).
    * Behandeling van de ongevallendossiers met voertuigen van de Dienst Werken.
    * Inplanting van de wachthuisjes en vlaktemeters.
    * Levering aan handelaars van huisvuilzakken voorzien van het blazoen van de stad.
    * Opstellen van de onkostennota's ten gevolge van beschadiging van gemeentelijke eigendommen en het sluikstorten.
    * Sensibilisering inzake het afvalbeheer (sorteren, enz.).
    * Landbouwtelling.
    * Speciale bomen.
    * Energie - subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen.
    * Premies voor het composteren, spoelinrichtingen (waterbesparend).
    * Mobiliteit op het grondgebied van de stad.
    * Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.
    * Fietsroutes (nieuwe fietspaden, verbeteringen, bewegwijzering, ...)
    * Veiligheid en hygiëne
    * De groene telefoonlijn

Links naar andere sitesContactFotosPrivacyJuridische nededelingenSitemapNieuwsAgendaDocumentenFeedbackCredits
FR NL EN DE ES
fermer
Nous contacter