Het gemeentecollege
Affichage pour les mal voyants

Het gemeentecollege

Het college bestaat uit de burgemeester (Jean-Luc Roland, Ecolo) en zes schepenen: Cédric du Monceau (ICH), Jacques Benthuys (PS), Cécile Lecharlier (Ecolo), David da Câmara Gomes (Ecolo), Benoît Jacob (ICH), Annie Galban (PS). Jeanne-Marie Oleffe (ICH), Voorzitter van het OCMW


Het gemeentecollege vergadert wekelijks – doorgaans op woensdagnamiddag – in de lokalen van de gemeentelijke overheid.Haar bevoegdheden:


De besluitvorming in het gemeentecollege is gebaseerd op het principe van de “collegialiteit”, alle besluiten en akten worden m.a.w. door het voltallige college bekrachtigd en zijn niet het gevolg van een individuele deliberatie.. De specifieke rol (en taken) van de ambtenaar van de burgerlijke stand vormt (vormen) de enige uitzondering op deze regel.

Mettertijd is een traditie ontstaan om de behandeling van de verschillende dossiers tussen de diverse leden van het gemeentecollege te verdelen. Het betreft hier echter een logisch werkprocedure die niet als gevolg heeft dat elke schepen bepaalde bevoegdheden krijgt toegekend.

Het verschil tussen de gemeenteraad en het gemeentecollege is dat deze laatste slechts een beperkt aantal bevoegdheden uitoefent die haar door de kiezer zijn toegekend.Algemeen bestuur

Op het vlak van algemeen bestuur, is het gemeentecollege in hoofdzaak verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten opgelegd door de hogere overheden (Staat, regio's, gemeenschappen, provincies) op voorwaarde dat deze laatste hen hiertoe uitdrukkelijk de opdracht hebben gegeven. Het college is tevens belast met het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. 

Als uitvoerend orgaan van de gemeente, is het college verantwoordelijk voor het publiceren en uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad. Het college moet tevens waken over het dagelijkse bestuur van de gemeente en zorgen dat de gemeente dit rechtvaardig laat verlopen. 

Het college oefent bovendien ook bepaalde controleopdrachten uit ten opzichte van de Bergen van barmhartigheid (kredietinstellingen), gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven. Het college voert tevens opdrachten uit in het kader van ordehandhaving tijdens evenementen, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ordening van het grondgebied. Het algemene bestuur komt tenslotte ook de zorg toe "het verhinderen en verhelpen van hinderlijke gebeurtenissen die kunnen voortkomen door het in vrijheid laten van waanzinnige en razende personen"


2, Espace du Coeur de Ville
1340 Ottignies
Téléphone +32 (0) 10 43 78 11
Fax +32 (0) 10 43 78 03
contactLinks naar andere sitesContactFotosPrivacyJuridische nededelingenSitemapNieuwsAgendaDocumentenFeedbackCredits
FR NL EN DE ES
fermer
Nous contacter