De voorzitster
Affichage pour les mal voyants

De voorzitster van het O.C.M.W

De voorzitster van het O.C.M.W. wordt aangesteld in het meerderheidspact dat is goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de aantreding en zij wordt ingezworen als raadgever voor het welzijnswerk. Zij maakt deel uit van het gemeentecollege. Ze leidt de activiteiten van het O.C.M.W. en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen.


Jeanne-Marie Oleffe


Téléphone+32 (0) 10 43 65 01
E-mail contact

Titel : Présidente du CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Adres: Avenue des Combattants, 33 - 1340 Ottignies
 

Bevoegdheden

    * Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van de Welzijnsraad, de speciale comités en het permanente bureau.
    * Zij heeft politieke bevoegdheid over de secretaris en leidt de activiteiten van het O.C.M.W.,
    * Zij roept de Welzijnsraad en het permanent bureau bijeen, en houdt de agenda's van beide bij,
    * Zij is de voorzitster van de Welzijnsraad, het permanent bureau en de speciale comités.
    * Ze vertegenwoordigt het O.C.M.W. in haar gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen,
    * Ze ondertekent, samen met de secretaris, alle officiële documenten van het O.C.M.W.,
    * In noodgevallen en binnen de grenzen van het reglement van interne orde, kan zij beslissen tot het toekennen van dringende hulp (via de sociale dienst van het O.C.M.W.); een beslissing die vervolgens aan de volgende raad wordt voorgelegd voor ratificatie,
    * Zij is lid van het college van schepenen.


Links naar andere sitesContactFotosPrivacyJuridische nededelingenSitemapNieuwsAgendaDocumentenFeedbackCredits
FR NL EN DE ES
fermer
Nous contacter